Webshop Hockey Club Inter Mol

Welkom op de webshop van Hockey Club Inter Mol.

 

HC Inter Mol is na vele jaren uitgegroeid tot een club met één G-hockeyteam, vijf volwassenenteams en maar liefst 25 jeugdteams.  We willen deze teams maximaal ondersteunen, door (bv.) onze infrastructuur te verbeteren, onze trainers nog beter op te leiden, etc., … Anderzijds willen we deze teams ook de kans geven, en actief aanmoedigen om zelf ook hun steentje bij te dragen tot de verdere ontwikkeling van onze club.  Onze webshop ondersteunt de praktische uitvoering van enkele van deze activiteiten!

Doorheen het seizoen organiseren we verscheidene acties, hetzij om de clubkas te spijzen, hetzij om onze leden meer actief bij de werking van de club te betrekken, en het teamgevoel binnen en tussen de verschillende teams te versterken, dan wel om lokale initiatieven te steunen.  

 

Klinken, eten en drinken op een beter 2021! 

 

Als sportclub is onze voornaamste doelstelling om mensen - jong en oud - bij elkaar te brengen. Hetzij als speler op het veld, hetzij als ouder, sympathisant of toeschouwer naast het veld. Samen zijn, samen sporten, samen plezier maken, samen genieten. Dat is ons in 2020 niet gelukt zoals voorzien, althans niet op de gekende manieren. We kijken met z'n allen hoopvol naar 2021, maar ook 2020 willen we met een feestelijke noot afsluiten. Met onze eindejaarsactie willen we onze leden en onze club op een andere manier met elkaar verbinden. Laat ons dan ook samen klinken, eten en drinken op een beter 2021. In samenwerking met De Bierbron (Prik&Tik) Mol en Huis Hardies hebben we een selectie gemaakt van eindejaarsgeschenken voor u, uw familie, uw vrienden en/of uw zakelijke relaties!!

 

De prijzen van de artikels in deze webshop zullen niet de laagste op de markt zijn! Twintig procent van de opbrengst van elke actie die via deze webshop verloopt, wordt geschonken aan een goed doel. In dit geval aan Actie Min in Mol, om zo de minderbedeelden in onze omgeving ook een warm eindejaarsgeschenk te kunnen geven! 

 

De bestellingen kunnen afgehaald worden op zaterdag 16 januari bij Huis Hardies, bij De Bierbron (Prik&Tik) Mol of op de club.  Bij elk artikel is vermeld waar het kan worden afgehaald.    

 

Voor vragen: webshop@hcintermol.be